Embedded

Att bädda in på ett nyskapande sätt

Vi utvecklar programvara för realtidssystem – från små, dedikerade system till stora och komplexa. Det handlar ofta om nyskapande lösningar för några av de mest krävande kunderna inom telekom, fordon, industri och medtech. Vi är medvetet plattformsoberoende och utvecklar mjukvara för Linux, Android, iPhone och olika proprietära realtids-OS. Projekten sträcker sig över hela mjukvarustacken – från BSP, device drivers och middleware till kommunikationslösningar och applikationsutveckling.

Applikationsutveckling

Vi tar fram skräddarsydd mjukvara för alla typer av plattformar. Våra uppdrag spänner över en bredd av tillämpningar huvudsakligen med ett fokus på stora distribuerade realtidssystem med höga krav på prestanda. En del av systemen vi utvecklar får ofta helt unika användargränssnitt baserade på exempelvis Qt eller appar på en Android plattform. Utvecklingen sker oftast i C, C++, Java eller Python.

 

Datakommunikation

Mjukvara och kommunikation har varit, och är, drivande för mycket av den utveckling vi ser omkring oss. Efter många års arbete inom telekom- och fordonsindustrin har vi byggt upp en erfarenhetsbank för de viktigaste kommunikationsteknologierna i respektive bransch. Det rör sig om allt från moderna telekomteknologier eller korthållskommunikation som Bluetooth och NFC, till kommunikationsprotokoll som CAN och IP.

Plattformsutveckling

Baserat på vår kunskap och erfarenhet inom hårdvarunära programvara som t ex drivrutiner, BSP och middleware skapar vi mjukvaruplattformar som möjliggör både enkla och avancerade applikationer. För att göra det krävs processorkännedom, kunskap kring moderna realtids-OS som embedded Linux eller Android och i många fall också grundläggande elektronikförståelse. Utvecklingen sker i princip uteslutande i C.

Systemutveckling

Systemutveckling

Vi brinner för systemutveckling och vi arbetar produktoberoende för företag från en rad branscher.

Läs mer
Våra drivkrafter

Jobba hos oss

Om du är en nyfiken utvecklare inom Java, .Net eller Embedded, hoppas vi att vi har fångat ditt intresse.

Läs mer
Embedded

Embedded

Vi utvecklar programvara för realtidssystem – från små, dedikerade system till stora och komplexa.

Läs mer

Alla projekt är unika.
Hör av dig om du vill prata om ditt.

Kontakta oss