INTEGRITETSPOLICY

Denna policy beskriver hur Acorn Technology hanterar personuppgifter.

Vi på Acorn respekterar den personliga integriteten och vi skall behandla personuppgifter på ett sådant sätt att vi följer lagar och förordningar samtidigt som de som är i kontakt med företaget skall känna sig trygga med hanteringen.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Acorn Technology AB (556821–1105, Drottninggatan 31, 411 14 Göteborg) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Har du några frågor rörande behandling av dina personuppgifter vänligen maila till info@acorntechnology.se.

INTRESSENTER

Acorn hanterar personuppgifter för olika intressenter. Vi har valt att dela intressenterna i följande underkategorier:

 • Kandidater – Personer som vi är i kontakt med i rekryteringssyfte. I denna grupp ingår de som aktivt sökt en tjänst på vår hemsida eller via annons och de som är potentiella kandidater som vi hittat genom uppsökande aktiviteter
 • Leverantörer – Kontaktpersoner på företag som vi köper tjänster och produkter av
 • Kunder och potentiella kunder– Kontaktpersoner på företag som köper våra tjänster eller som vi bearbetar i marknadsföringssyfte
 • Övriga intressenter – Personer vilka inte tillhör någon av kategorierna ovan men som vi har kontakt med av olika anledningar. Dessa kan vara referenspersoner för en kandidat, nödkontakt för en anställd (nära anhörig) eller personer som vi har kontakt med i olika forum som tex säljare från andra företag där vi inte är kund, personer i yrkesnätverk, mediakontakter osv

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

De personuppgifter vi behandlar är de som vi behöver ha för att vi ska kunna upprätthålla vår yrkesmässiga relation samt leva upp till svensk lagstiftning t.ex. bokföringslagen och skattelagstiftning. Det kan gälla personuppgifter rörande beställare, kundansvariga, supportfunktioner, servicepersonal, ekonomiavdelning eller andra nyckelpersoner.

För att kunna erbjuda våra tjänster till företag som inte känner till oss samlar vi även in kontaktuppgifter till nyckelpersoner på företag som vi vill kunna kontakta och bearbeta i marknadsföringssyfte.

Vad gäller potentiella medarbetare använder vi också personuppgifter för att hantera ansökan till lediga jobb vilket innebär att vi kan komma att utvärdera kompetenser – både yrkes-, begåvnings-, och personlighetsmässiga samt för att kunna erbjuda jobb relaterade till önskemål och/eller kompetenser samt för att förse den potentiella medarbetaren med personliga erbjudanden, information eller inbjudningar som vi anser är intressanta för dig via e-post, digitala och/eller sociala medier.

Vi använder även personuppgifter för

 • referenstagning i en pågående rekrytering
 • registrering av nödkontakt, dvs en nära anhörig till den anställde som vi kan kontakta om det skulle hända något under arbetstid eller på åtagande/resor som sker inom jobbets ramar.
 • att om du som individ tagit kontakt med oss med i något ärende så kan vi komma att spara dina personuppgifter för att senare kunna komma i kontakt med dig

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR

Vi behandlar uppgifter såsom:

 • Namn
 • Titel
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Noteringar från möten och dialoger

För kandidater behandlar vi även

 • Kompetenser och tidigare erfarenhet inhämtat genom din CV, din LinkedIn- eller Facebookprofil (om du registrerat din ansökan via någon av dessa kanaler), genom intervju och utifrån de kunskaper och erfarenheter du registrerar på ditt konto.
 • Fotografi, om du inkluderat ett sådant i din CV.
 • Övriga personuppgifter som du väljer att delge Acorn i ditt CV och eventuellt andra uppladdade dokument.

Observera att listan ovan inte är uttömmande och andra uppgifter kan komma att behandlas.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

För kandidater gäller att

 • Vi har fått uppgifterna från dig vid ansökan till ett jobb
 • Vi har samlat in uppgifterna från annan – t.ex. referenspersoner, kunder och jobbsajter såsom tex LinkedIn och Monster.
 • Vi har samlat in uppgifterna via Facebook, Messenger eller Instagram genom att du kommenterat något eller ställt frågor till oss över dessa media.
 • Vi har samlat in uppgifterna när du har mailat, ringt oss i något ärende eller lämnat kontaktinformation på något annat sätt.

För leverantörer, kunder och potentiella kunder gäller att

 • Vi har fått uppgifterna av dig.
 • Vi har fått uppgifterna av din arbetsgivare eller kollega.
 • Vi har hittat uppgifterna på ditt företags hemsida.
 • Vi har fått dessa av dig genom att du besökt vår hemsida, anmält dig till och besökt något av våra event eller lämnat intresse av att bli kontaktad av oss på Acorn.
 • Vi har sökt fram informationen på Internet. Det kan vara från företagets hemsida eller på jobbsajter såsom LinkedIn.

För övriga intressenter gäller

 • Vi har fått personuppgift av arbetssökande i referenshänseende.
 • Vi har fått dessa av dig genom att du lämnat intresse av att bli kontaktad eller har kontaktat oss via telefon, sociala medier, hemsida (inklusive chatt), infomail eller personliga mailboxar eller gett oss uppgifterna personligen via exempelvis visitkort
 • Vi har informationen i våra egna individuella nätverk på exempelvis LinkedIn.

VEM DELAR VI INFORMATIONEN MED

Vi använder enbart personuppgifter inom vår organisation för att vi ska kunna upprätthålla vår affärsmässiga relation till våra leverantörer och kunder.
Om någon extern part skulle be om eventuell rekommendation om företag finns det möjlighet att vi skulle kunna dela med oss av kontaktuppgifter.

Vi kan eventuellt dela med oss personuppgifter om kandidater till tredjepartsleverantörer av tjänster och system för exempelvis färdighetstester och kandidathantering. Dessa tredjepartsleverantörer får inte använda dessa personuppgifter för sina egna syften vilket vi har reglerat i avtal med dessa leverantörer.
Personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag såsom exempelvis Diskrimineringslagstiftningen eller till dataskyddsmyndighet.

RÄTTELSE AV PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att begära att vi korrigerar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Skicka i sådana fall ett mail till info@acorntechnology.se så uppdaterar vi enligt önskemål.

TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig, via ett registerutdrag.

HUR LÄNGE BEHÅLLER VI INFORMATIONEN?

Om du sökt ett jobb på Acorn så behöver vi spara dina ansökningshandlingar i 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess med hänvisning till Diskrimineringslagstiftningen.

Om du som representant för ett företag beställt en tjänst av oss på Acorn, och ditt namn har varit den referens som använts för det aktuella uppdraget, så kommer vi spara dina personuppgifter i åtta (8) år för att leva upp till bokföringslagen.

Vi kommer löpande att uppdatera vår CRM-databas. Det innebär att vi löpande arbetar med att ha en uppdaterad och aktuell databas med aktuella och korrekta kontaktuppgifter. Detta kommer att ske genom kontakter med dig per telefon, e-post, sociala medier och i personliga möten men även genom omvärldsbevakning.

RADERING AV PERSONUPPGIFTER

Om du kontaktar oss och önskar att dina uppgifter raderas gör vi det om vi inte lagligen är skyldiga att behålla informationen

RÄTT AV GÖRA INVÄNDNING

Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter. Skicka i sådana fall ett mail till info@acorntechnology.se.

LAGLIG GRUND

För att vi som företag ska kunna spara olika individers personuppgifter måste vi ha en laglig grund till detta. Har vi ingen laglig grund kan vi inte behandla dina personuppgifter. Det finns sex stycken lagliga grunder under GDPR och det är fyra som är aktuella för oss på Acorn:

 • Samtycke – Du som person har gett oss din uttryckliga tillåtelse att hantera dina personuppgifter till vissa ändamål som du tydligt fått information om. Detta ska med fördel vara skriftligt. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och då måste vi sluta med den specifika behandlingen.
 • Avtal – Du har ingått ett avtal med oss. Vi får hantera dina personuppgifter för att uppfylla de villkor som finns i avtalet.
 • Rättslig förpliktelse – Vi som företag måste hantera dina personuppgifter för att kunna följa annan lagstiftning.
 • Berättigat intresse – Vårt intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse och risken för att kränkning av din personliga integritet är väldigt liten.

OM COOKIES

Personuppgifter kan samlas in när du besöker acorntechnology.se och då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress och unika identifierare.

TILLSYNSMYNDIGHET

Om du anser att Acorn Technology AB på något sätt brutit i vår hantering av dina personuppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen. De är tillsynsmyndighet över personuppgiftsbehandling och dataskydd.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: 08-652 86 52

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Se mer på www.datainspektionen.se om information om Dataskyddsförordningen – GDPR.

 

Systemutveckling

Systemutveckling

Vi brinner för systemutveckling och vi arbetar produktoberoende för företag från en rad branscher.

Läs mer
Våra drivkrafter

Jobba hos oss

Om du är en nyfiken utvecklare inom Java, .Net eller Embedded, hoppas vi att vi har fångat ditt intresse.

Läs mer
Embedded

Embedded

Vi utvecklar programvara för realtidssystem – från små, dedikerade system till stora och komplexa.

Läs mer